Trung Chào Đón Các Bạn

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (LÊ VĂN TRUNG)

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • 123

  Gốc > Phần Mềm Tin Học ( bài viết) >

  Những hàm logic quan trọng nhất trong Excel

  Khái niệm logic trong toán học và trong văn bản có sự khác biệt, vì vậy việc thể hiện logic trogn Excel không phải ai cũng thực hiện được. Để giúp các bạn xử lý các hàm trong excel liên quan đến logic mình sẽ liệt kê ý nghĩa của những hàm cơ bản nhất

  1 Hàm AND: Cú pháp: AND (Logical1, Logical2, ….) Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện. Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu tất cả các đối số của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu một hay nhiều đối số của nó là sai. Lưu ý: Các đối số phải là giá trị logic hoặc mảng hay tham chiếu có chứa giá trị logic.  Nếu đối số tham chiếu là giá trị text hoặc Null (rỗng) thì những giá trị đó bị bỏ qua.  Nếu vùng tham chiếu không chứa giá trị logic thì hàm trả về lỗi #VALUE! Ví dụ: =AND(D7>0,D7<5000)

  2 Hàm OR: Cú pháp: OR (Logical1, Logical2…) Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện. Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu bất cứ một đối số nào của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu tất cả các đối số của nó là sai.

  Ví dụ : =OR(F7>03/02/74,F7>18/07/2017)

  3 Hàm NOT: Cú pháp: NOT(Logical) Đối số: Logical là một giá trị hay một biểu thức logic. Hàm đảo ngược giá trị của đối số. Sử dụng NOT khi bạn muốn phủ định giá trị của đối số trong phép toán này.

  4 Hàm SUMIF: Tính tổng của các ô được chỉ định bởi những tiêu chuẩn đưa vào. Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) Các tham số:  Range: Là dãy mà bạn muốn xác định. Criteria: các tiêu chuẩn mà muốn tính tổng. Tiêu chuẩn này có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi.  Sum_range: Là các ô thực sự cần tính tổng. Ví dụ: = SUMIF(B3:B8,”<=10″) Tính tổng của các giá trị trong vùng từ B2 đến B5 với điều kiện là các giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10.

  Đó là những hàm Logic cơ bản mà đôi khi bạn phải cần dùng đến hãy thực hành để tự mình rèn luyện kỹ năng excel cho bản thân nha. 


  Nhắn tin cho tác giả
  Hồng Hải Nhi @ 10:27 21/07/2017
  Số lượt xem: 62
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến