Trung Chào Đón Các Bạn

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (LÊ VĂN TRUNG)

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • 123

  Gốc > Vấn Đề Quan Tâm >

  Ban hành chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

   

  Giảm thiểu tham nhũng là một trong những động lực thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển

  (Thanh tra PCTN) - Ngày 12/5, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP về Chiến lược Quốc gia Phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến 2020.

   

  * Xử lý nghiêm hành vi hối lộ trong việc tham gia đấu thầu, đấu giá
   
  Xây dựng lực lượng chuyên trách vừa hồng vừa chuyên

  Chiến lược xác định PCTN là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh tổng hợp các ngành, trong đó đề cao vai trò của xã hội, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân. Chiến lược xem PCTN là một nhiệm vụ quan trọng, cấp bách vừa lâu dài và xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội bằng việc sử dụng các giải pháp tổng thể với xu hướng phòng ngừa là cơ bản, nhưng cũng kiên quyết trong phát hiện xử lý các hành vi tham nhũng, gắn PCTN với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
   
  Xây dựng một lực lượng chuyên trách vừa hồng vừa chuyên, với đầy đủ quyền lực của cả hệ thống chính trị và đội ngũ làm công tác phòng ngừa tham nhũng vừa có phẩm chất chính trị, bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp; vừa có trình độ chuyên môn vững vàng, kỹ năng phù hợp, vừa bảo đảm tính chuyên sâu vừa bao quát ở các lĩnh vực, các mặt của đời sống kinh tế - xã hội.
   
  Nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm công vụ của công chức

  Chiến lược có mục tiêu là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch và vững mạnh, hoạt động hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) liêm chính, củng cố lòng tin của nhân dân và cộng đồng quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển. Để làm được điều này, Chiến lược đã đưa ra 5 nhóm giải pháp, thực hiện trong 3 giai đoạn với việc nâng cao tính công khai minh bạch trong hoạt động chính sách và thực hiện pháp luật là nhóm ưu tiên, tiếp đó là việc hoàn thiện chế độ công vụ, công chức cùng với việc bình đẳng, nhất quán trong việc thực hiện các chính sách kinh tế đối với doanh nghiệp. Hai nhóm giải pháp sau cùng nhằm thiết lập một cơ chế kiểm tra, giám sát tổng thể với việc nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong việc phát hiện tham nhũng cũng như việc nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong PCTN.
   
  Trong giải pháp thứ 2 về hoàn thiện chế độ công vụ, dự kiến, sẽ thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể, rành mạch chức năng, quyền hạn của mỗi cấp quản lý, khắc phục tình trạng chồng chéo và bỏ trống trong hoạt động quản lý. Quy định chức trách từng vị trí công tác, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động CBCC. Chiến lược cũng đưa nội dung PCTN vào chương trình đào tạo bồi dưỡng CBCC. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện cơ chế về trách nhiệm giải trình của CBCC, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; cơ chế miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho từ chức, tạm đình chỉ chức vụ của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
   
  Tại nhóm giải pháp thứ 3, theo dự kiến, sẽ thực hiện các chính sách kinh tế đối với doanh nghiệp một cách minh bạch và nhất quán. Tạo điều kiện để các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề tham gia vào việc xây dựng chính sách, pháp luật, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những sơ hở trong cơ chế, chính sách tạo cơ hội phát sinh tham nhũng.
   
  Xử lý nghiêm hành vi hối lộ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong việc tham gia đấu thầu, đấu giá, gian lận thương mại và công bố công khai danh tính các cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm. Hình thành các trung tâm đấu thầu theo khu vực để thực hiện việc mua sắm công tập trung; thực hiện cơ chế đấu giá công khai khi bán, thanh lý, giao, cho thuê tài sản công.
   
  Khuyến khích, khen thưởng người tố cáo, phát hiện tham nhũng

  Trong giải pháp thứ tư, Chiến lược đề ra việc tiếp tục nâng cao hiệu lực công tác thanh tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng và hiệu lực thi hành các kết luận của thanh tra cùng với việc hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các đơn vị chuyên trách về tham nhũng trong việc tiếp cận thông tin, xử lý thông tin tố cáo.
   
  Ngoài ra, Chiến lược cũng đưa ra giải pháp về hoàn thiện quy định xử lý tài sản tham nhũng; bổ sung quy định nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, bảo đảm cho việc thu hồi, tịch thu tài sản do tham nhũng mà có. Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng của CBCC trong các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng.

  Giải pháp cuối cùng là nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội như tạo điều kiện để nhân dân tham gia, vai trò các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp, báo chí.
   
  Tiếp tục hoàn thiện cơ chế bảo vệ, khen thưởng người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng; tôn vinh, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCTN; xử lý nghiêm minh những trường hợp lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, gây rối nội bộ.
   
  Theo lộ trình của kế hoạch thực hiện Chiến lược, về cơ bản tới năm 2011 sẽ hoàn thiện cũng như tăng cường tính công khai minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật, nâng cao năng lực đạo đức, công vụ cũng như năng lực, đạo đức và hiệu quả thực thi công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng. 
   


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Văn Trung @ 14:34 04/07/2011
  Số lượt xem: 545
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến